ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายธีระเชษฐ สอนปะละ

พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

กรมการพัฒนาชุมชน

"เศรษฐกิจชุมชนดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564"

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

💐สพอ.พล💐 วันที่. 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นางสาว ยุภา โสรถาวร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอพล มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา การพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมบริจาคโลหิต แก่สภากาชาดไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

23 February 2018 /

14:06 น.

21 กพ 61 เวลา 09.49 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.ขก. ประธานเปิดการจัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จุด Kick Off ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองบัว ต.โสกนกเต็น อ.พล โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล กล่าวรายงาน พร้อมบรรยาการ kick off ที่ตำบลต่างในอำเภอพล

23 February 2018 /

13:59 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง