ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายธีระเชษฐ สอนปะละ

พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

กรมการพัฒนาชุมชน

"เศรษฐกิจชุมชนดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564"

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ทีมงาน สพอ.เมืองขอนแก่น รับชม รับฟังการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แก่ผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Vdo Conference)

20 March 2018 /

15:26 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง