ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมโรงเรียน OTOP แห่งเดียวในภาคอีสาน

วันนี้   13 ก.พ.2561 นางสาวศันสนีย์  ทาสม  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  เขตตรวจราชการที่ 12  ตรวจราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์   โดยลงตรวจเยี่ยม  ให้กำลังใจ  และให้ข้อเสนอแนะในการทำงาน แก่ทีมขับเคลื่อนโรงเรียน OTOP  กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุโข  บ้านดอนข่า  หมู่ที่ 7 ต.ชนบท  อ.ชนบท   จ.ขอนแก่น

โอกาสนี้ นายธีระเชษฐ  สอนปะละ  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์  พัฒนาการอำเภอชนบท   เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้        ซึ่งคืนนี้ ผู้ตรวจราชการกรมฯพร้อมคณะ ได้พักค้างที่โรงเรียน OTOP

(Visited 1 times, 1 visits today)