“ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบ Conference”

วันนี้ 13 ก.พ.2561 เวลา 14.30 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางมาลินี เมตตันตคุปต์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯระดับจังหวัด/อำเภอ โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 2 ศาลากลางว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม
(Visited 1 times, 1 visits today)