ขอนแก่น ร่วมงานมหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ขอนแก่น ร่วมงานมหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

10 ม.ค.2562 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราราชการจังหวัดขอนแก่น และนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายพนม สิงห์สาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงาน “มหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”
โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานและมอบรางวัลให้กับโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(กทบ.)ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการตัวอย่างในแต่ละจังหวัด พร้อมมอบนโยบายในการพัฒนาโครงการ กทบ.ตามแนวทางประชารัฐ โดยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 20,000 คน ประกอบด้วยผู้แทน กทบ.จากทั่วประเทศ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน ผู้แทนของสถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และสื่อมวลชน
ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)