🔻พช.ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2562🔺️

11 ก.พ.2562 ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

พช.ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2562

โดยนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมฯ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน

การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น 148 คน จัดขึ้นเพื่อให้จนท.พช.ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติราชการตามแนวทางการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ปี 2562

📸ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)