พช.ขอนแก่น ร่วมงานสืบสาน สงกรานต์ ตำนาน พช. (Happiness Family) รดน้ำขอพรผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน

📌10 เม.ย.2562 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ร่วมงานสืบสาน สงกรานต์ ตำนาน พช. (Happiness Family) รดน้ำขอพรผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 📌ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. 📸หัวหน้าจงลักษณ์/ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)