พช.ขอนแก่น ร่วมงานประเพณีตรุษสงกรานต์ วัฒนธรรมอีสานดั้งเดิม

 

📌13 เม.ย.2562 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมงานประเพณีตรุษสงกรานต์ วัฒนธรรมอีสานดั้งเดิม

📌โดยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน งานมีขึ้นระหว่าง วันที่ 13-16 เม.ย.2562 ณ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

📸หัวหน้าจิรภา/ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)