พช.ขอนแก่น พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านเว็บไซต์และ Application

พช.ขอนแก่น  พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านเว็บไซต์และ Application

 

12 มิ.ย.2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนผ่านเว็บไซต์และApplication

 

โดยนายธีระเชษฐ  สอนปะละ  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการฝึกอบรม พร้อมมอบนโยบายและภารกิจในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลชุมชนบน Application ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้บรรลุเป้าหมายที่กรมกำหนด

 

ในการนี้นายสุรศักดิ์  แหล่งหล้า รก.หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้พบปะ และบรรยายเรื่องแนวทาง หลักเกณฑ์ การดำเนินงาน การบันทึกข้อมูลผ่าน Application ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการทำเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

 

กลุ่มเป้าหมายอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอละ 1 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

 

ปุญญาดา – ถ่ายภาพ

กฤษฎา  สุนรกุมภ์ – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)