จังหวัดขอนแก่น พิจารณาคัดเลือก คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

จังหวัดขอนแก่น   พิจารณาคัดเลือก คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

 

11 มิ.ย.2562 นายธีระเชษฐ   สอนปะละ  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และพร้อมคณะกรรมการ  ลงพื้นที่ตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือก คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ระดับจังหวัด ประจำปี 2562  ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ระดับจังหวัด  ประจำปี 2562  โดยพิจารณาประเมิน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  และประเภทกลุ่มอาชีพดีเด่น

 

ณ ศาลาประชาคมบ้านพังทุย ตำบลพังทุย  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น

 

เมธาสิทธิ์/ปุญญาดา – ถ่ายภาพ

กฤษฎา  สุนรกุมภ์ – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)