จังหวัดขอนแก่น พิจารณาคัดเลือก คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

จังหวัดขอนแก่น   พิจารณาคัดเลือก คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

 

11 มิ.ย.2562 นายปานทอง  สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วย  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และพร้อมคณะกรรมการ  ลงพื้นที่ตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือก คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ระดับจังหวัด ประจำปี 2562  ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ระดับจังหวัด  ประจำปี 2562  โดยพิจารณาคัดเลือก จำนวน 3 ประเภทๆละ 1 รางวัล ได้แก่ ประเภทผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  และประเภทกลุ่มอาชีพดีเด่น

 

ณ กลุ่มทอเสื่อกก  ม.13 ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น

 

เมธาสิทธิ์/ปุญญาดา – ถ่ายภาพ

กฤษฎา  สุนรกุมภ์ – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)