จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น(กพสจ.) ครั้งที่ 5/2562

◀️จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น(กพสจ.) ครั้งที่ 5/2562◀️

🔰วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมเสียงแคนศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

🔰สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดยนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด(กพสจ.)ขอนแก่น ครั้งที่ 5/2562 โดยนางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธาน กพสจ. เป็นประธานการประชุม

🔰น.ส.ณฐมน ศรีอาจ นว.พช.ชำนาญการ จนท.ผู้รับผิดชอบงานสตรี และคณะกรรมการ กพสจ.ร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและพิจารณา การดำเนินกิจกรรมวันสตรีไทยจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณเซ็นทรัลพล่าซ่าขอนแก่นชั้น 5 อำเภอเมืองขอนแก่น

📸ธีรานุช-ถ่ายภาพ
ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)