พช.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อำเภอบ้านแฮด

🔻พช.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อำเภอบ้านแฮด🔺️

🔰วันที่ 13 กันยายน 2562 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยายหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อม นว.พช.ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

🔰โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผวจ.ขอนแก่น เป็นประธาน ซึ่งในงานมีหน่วยแพทย์ พอ.สว. และส่วนราชการหลายหน่วยงาน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน

🔰ในวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮด นำโดยนายปรีชา วิถีเทพ พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด ร่วมจัดกิจกรรม มอบเงินทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท มอบนม ขนม ให้กับเด็กที่มาร่วมงาน จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการ OTOP Mobile และจัดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

🔰โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

📸ตันติกร
📰ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)