พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการพัฒนา OTOP

🔻 พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการพัฒนา OTOP 🔺️

15-17 ก.ย.2562 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายตันติกร ศรีมนตรี นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการพัฒนา OTOP ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ จนท.OTOP 76 จังหวัด จนท.ศูนย์ศึกษาฯ และ จนท.จากส่วนกลาง รวม 106 คน

📸ตันติกร/ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)