พช.ขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน”โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น” อ.ชนบท

🔺️ พช.ขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน”โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น” อ.ชนบท🔻

8 ต.ค.2562 เวลา 13.30 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ น.ส.อัญชนิดา กมลเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการ ร่วมประชุม ติดตามการดำเนินงาน”โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น” อ.ชนบท เพื่อรับทราบ ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน

โดยมีนายอำเภอชนบท เป็นประธานการประชุม และพัฒนาการอำเภอชนบท จนท.พช.อำเภอชนบท และข้าราชการคู่เสี่ยว เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลการลงพื้นที่ เยี่ยมเยือน สอบถามปัญหา ความต้องการของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ทั้งหมด จำนวน 17 ครัวเรือน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชนบท

📸ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)