พช.ขอนแก่น ติดตามการดำเนินงาน”โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อยแก้จน คนขอนแก่น” อ.บ้านไผ่

🔺️ พช.ขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน”โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น” อ.บ้านไผ่🔻

8 ต.ค.2562 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ น.ส.อัญชนิดา กมลเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการ ลงพื้นที่ร่วมกับนายกกิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ และพัฒนาการอำเภอบ้านไผ่ ทีมงาน พช.บ้านไผ่ ผู้นำอช. ผู้นำชุมชน ในการเยี่ยมเยือน ถามไถ่ ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จำนวน 6 คนครัวเรือน

📸ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)