พช.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อำเภอแวงใหญ่

🔻พช.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อำเภอแวงใหญ่🔺️

🔰วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยายหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อม ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

🔰โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผวจ.ขอนแก่น เป็นประธาน ซึ่งในงานมีหน่วยแพทย์ พอ.สว. และส่วนราชการหลายหน่วยงาน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอใกล้เคียง

🔰ในวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่ โดยนางสาววาสนา อังวะ รกท.พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยจนท.พช.แวงใหญ่ กลุ่มองค์กรเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม มอบเงินทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท มอบนม ขนม ให้กับเด็กๆที่มาร่วมงาน จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการ OTOP Mobile ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และคลินิกแก้จน ฐานลดรายจ่าย โดยจัดกิจกรรมสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน พร้อมมอบน้ำยาล้างจานให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม

🔰ในงานนี้มีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อบต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

📸cr.พช.แวงใหญ่
📰ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)