ไหมขอนแก่นโกอินเตอร์ ร่วมงานสิ่งทอโลกที่ รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย

💢ไหมขอนแก่นโกอินเตอร์ ร่วมงานสิ่งทอโลกที่ รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย💢

📌ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ไหมมัดหมี่ จนได้รับการรับรองจากสภาหัตถกรรมโลกให้ ขอนแก่น เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งกลุ่มทอผ้าในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมอีรี่ บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอมัญจาคีรี และร้านมงคลไหมไทย อำเภอชนบท ร่วมแสดงและหน่ายผ้าไหมมัดหมี่ ในงานประชุมเครือข่ายเมืองหัตถกรรมโลก DRESS AND CULTUAL IDENTITY The 10th Biennial WEFT Forum, Exhibition and Fashion Show In conjunction with the World Crafts Cities Network Forum และการประชุม WEFT ( World Eco – Fiber and Textile : เยื่อกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งทอโลก ) นิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 10 ปี 2019 ซึ่งกำหนด จัดขึ้น ระหว่าง 7-11 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองคูชิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย

📌ในงานมีการประชุมสัมมนา นิทรรศการ และแฟชั่นโชว์สิ่งทอจากทั่วโลก การนำคณะจากจังหวัดขอนแก่น ไปร่วมงานระดับโลกครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และเป็นการนำผ้าไหมมัดหมี่สู่สายตาชาวโลกในเวทีนี้อีกด้วย

📌ในการนี้นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

(ข่าว)ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)