💠 พช.ขอนแก่น : ลงพื้นที่ร่วมประเมินสถานที่ผลิตอาหาร 💠

💥ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ 💥

📣📣 วันที่ 19 มีนาคม 2563
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมขนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมประเมินสถานที่ผลิตอาหาร เพื่อประเมินความพร้อมและให้คำแนะนำในการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ จำนวน 5 กลุ่ม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงลึกแก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจังหวัดขอนแก่น จัดโดยสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2563
📌ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น.ตรวจประเมินกลุ่มแจ่วฮ้อนคุณไก่ ม.8 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น และกลุ่มไข่เค็มรติรส ม.6 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น
ภาคบ่าย ตรวจประเมินกลุ่มปลาส้ม ปลาตะเพียน นางจารุรัศมิ์ งามศักดิ์ ม.12 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น
โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะของสถานที่ผลิตอาหาร 📣📣
———————
📸 มณฑาทิพย์-ภาพข่าว
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)