💠พช.ขอนแก่น : พิธีเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น 💠

♦♦ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่♦♦

📣📣วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 -19.30 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น(TCDC)
โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีเปิดฯ
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ในครั้งนี้ด้วย 📣📣

———————
📸 ตันติกร – ภาพข่าว
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น-รายงา

(Visited 1 times, 1 visits today)