💠 พช.ขอนแก่น : คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 💠

♦♦ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ♦♦

📣📣 วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 แก่นักวิชาการพัฒนาชุมชน สังกัด สพจ.ขอนแก่น ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวนทั้งสิ้น 14 คน
หลังจากนั้น ได้ดำเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ จนกระทั่งแล้วเสร็จ 📣📣
———————
📸 อุมาพร -ภาพข่าว
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)