💠 พช.ขอนแก่น : ลงพื้นที่ร่วมติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ต้นแบบ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 💠

♦♦ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่♦♦

📣📣 วันนี้ 23 มีนาคม 2563
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พบปะทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนจากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน นำโดยนางสมร เพชรพรหม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.ต้นแบบ ณ บ้านดอกกระเจียว ม.8 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
โดยพัฒนาการจังหวัด ได้เล่าถึงผลการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ควบคู่ไปกับกองทุนสตรี และกองทุนชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัด ผลการขับเคลื่อนโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”
📌ภาคบ่าย เป็นการลงพื้นที่บ้านกระเจียว ม.8 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง โดยมีนายประจักษ์ อุ่นใจ ประธานกองทุน กข.คจ. นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ และสมาชิก กข.คจ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ โดยมีนายสำเร็จ คำโหลน พัฒนาการอำเภอน้ำพอง และทีมงาน อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานฯ ในครั้งนี้📣📣
———————
📸 จิตตวดี -ภาพข่าว
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)