💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมใจต้านภัย COVID – 19 ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 💠

♦♦ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ♦♦

📣📣 วันนี้ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมทีมงานข้าราชการ สพจ.ขอนแก่น ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด จัดระเบียบห้องทำงานให้เข้า-ออกทางเดียว จัดจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือเจล และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกวันขณะปฏิบัติงานและระหว่างวัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 📣📣
———————
📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)