💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) และระบบ TVพช. 💠

♦♦ ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่♦♦

📣📣วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 จาก ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และผ่านระบบ TV พช.
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมด้งกล่าว ณ ห้องประชุม สพจ.ขอนแก่น ( ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 26 อำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สพอ.ทุกอำเภอ ในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 📣📣

———————
📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)