สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD)ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

01 พฤศจิกายน 2561 /

15:49 น.