สพอ.เปือยน้อย วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30น. สพอ.เปือยน้อย โดย นางลำดวน จำนงค์กิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมพระธาตุกู่ทอง ที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย ชั้น 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือตัวแทนกองทุนหมู่บ้านจำนวน 32 หมู่บ้านๆละ 2 คนเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 62 คน

22 October 2018 /

14:42 น.

สพอ.เปือยน้อย วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น. สพอ.เปือยน้อย โดย นางลำดวน จำนงค์กิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเปือยน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเปือยน้อย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเปือยน้อย โดยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณถนนเส้นบ้านนาเสียว-โคกสว่าง ตำบลสระแก้ว โดยมีกิจกรรมซ่อมแซมถนนด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป(แอสฟัลท์) โดยมีนายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ นายอำเภอเปือยน้อยเป็นประธานในการดำเนินกิจกรรรมดังกล่าว

22 October 2018 /

14:02 น.

สพอ.เปือยน้อยร่วมกิจกรรมฯ 🔻พช.ขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาประเภทผ้า ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน🔺️ 🌟21 ต.ค.2561 เวลา 15.30 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดคุณภาพ ออกแบบ และจัดทำบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD)ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม 🌟โดยนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน 🌟โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมการพัฒนาชุมชน และม.ศิลปากร *ในการนี้ นางลำดวน จำนงค์กิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเปือยน้อย ร่วมพิธีเปิดงาน และมีตัวแทนผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้าน โอทอปนวัตวิถี จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมกิจกรรม 🌟กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 373 คน/ผลิตภัณฑ์ และจนท.พช.จังหสัดและอำเภอ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ต.ค.2561 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

22 October 2018 /

12:06 น.

🔸พช.ขอนแก่น ยกทัพสินค้าของดี สู่เมืองหลวง ในงาน "มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐวิถี ของดี ร้อยแก่นสารสินธุ์" 🔻 ▶️สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดงาน "มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐวิถี ของดี ร้อยแก่นสารสินธุ์" ▶️โดยนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ▶️นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน งานนี้จัดขึ้นเพื่อสางเสริมโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้าของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีตำบล และสินค้าประชารัฐ ตลอดจน ส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากขึ้น ▶️ในงานมีกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และสินค้าประชารัฐ ของดีตำบล ของดีจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จำนวน 80 บูท /นิทรรศการผ้าไหมระดับพรีเมี่ยม ของ 4 จ.ร้อยแก่นสารสารสินธุ์ /การเจรจาโอกาสทางธุรกิจธุรกิจ/การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ ▶️ในการนี้ นางลำดวน จำนงค์กิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเปือยน้อย ร่วมพิธีเปิดงานฯ และเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่ม OTOP อ.เปือยน้อย จำนวน 1 ราย ที่ร่วมจำหน่ายในงาน ▶️งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 ต.ค.2561 ณ ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ กรุงเทพมหานคร

22 October 2018 /

12:04 น.

📢สพอ.เปือยน้อย 📢 ➡19 ต.ค.2561⬅ ➡นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น มอบหมายให้นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดตัวกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวกับเครือข่ายภาคเอกชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน "ไปแล้วจะหลงรัก" ➡โดยมีนายธีรเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ➡งานนี้นางลำดวน จำนงค์กิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย ทองดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วม และสนับสนุนผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) บ้านหัวขัว ต.เปือยน้อย 2) บ้านวังหิน ต.สระแก้ว 3) บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อำเภอเปือยน้อยเข้าร่วม ณ โรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น

22 October 2018 /

11:04 น.

📢สพอ.เปือยน้อย📢 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00น. นางลำดวน จำนงค์กิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเปือยน้อย ให้กำลังใจกลุ่ม OTOP อำเภอเปือยน้อย ที่นำสินค้าไปจำหน่ายในงาน ชม ชิม ช้อป แชะ รับลมหนาว อีสานเฮาเด้อ @ ขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่นร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น และบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมมือกันจัดขึ้นรวมทั้งชมรมผู้ประกอบการโอท็อปขอนแก่น การจัดงานครั้งนี้

22 October 2018 /

11:01 น.

Page 1 of 14512345...102030...Last »