สพอ.พล จัดเวทีโครงการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" 🔻 วันที่ 23 ก.พ.2561 ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา การพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลหนองมะเขือร่วมประชุมและจัดเวทีโครงการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" เวทีนี้จัดขึ้นเพื่อค้นหาปัญหา ความต้องการของประชาชน วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

24 February 2018 /

21:40 น.

💐สพอ.พล💐 วันที่. 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นางสาว ยุภา โสรถาวร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอพล มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา การพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมบริจาคโลหิต แก่สภากาชาดไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

23 February 2018 /

14:06 น.

21 กพ 61 เวลา 09.49 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.ขก. ประธานเปิดการจัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จุด Kick Off ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองบัว ต.โสกนกเต็น อ.พล โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล กล่าวรายงาน พร้อมบรรยาการ kick off ที่ตำบลต่างในอำเภอพล

23 February 2018 /

13:59 น.

Page 1 of 10812345...102030...Last »