จ้างจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและ OTOP ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรม 2.1 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุนสินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัด

18 ตุลาคม 2561 /

21:21 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาออกแบบและจัดทำรูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD) ประเภท ของใช้ของตกแต่ง จำนวน 343 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

25 กันยายน 2561 /

12:40 น. /

ดาวน์โหลด