จ้างจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและ OTOP ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรม 2.1 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุนสินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัด

18 ตุลาคม 2561 /

21:21 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาออกแบบและจัดทำรูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD) ประเภท ของใช้ของตกแต่ง จำนวน 343 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

25 กันยายน 2561 /

12:40 น. /

ดาวน์โหลด

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม : จ้างเหมาพัฒนาออกแบบและจัดทำรูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD) ประเภท สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

24 กันยายน 2561 /

15:46 น. /

ดาวน์โหลด

-เอกสารฉบับร่าง- โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม : จ้างเหมาพัฒนาออกแบบและจัดทำรูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD) ประเภท สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

18 กันยายน 2561 /

18:06 น. /

ดาวน์โหลด

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมจ้างเหมาพัฒนาออกแบบและจัดทำรูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของฝากของที่ระลึก ประเภท สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

18 กันยายน 2561 /

11:58 น. /

ดาวน์โหลด