ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และ OTOP ในพื้นที่ต่างจังหวัดตามโครงการยกระดับผ้าไหมผลิตภัณฑ์จากไหม และ OTOP สู่สากล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

07 กุมภาพันธ์ 2561 /

20:46 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP โครงการยกระดับไหมกลุ่มจังหวัด สู่สากล(93.14.18.00) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

30 มิถุนายน 2560 /

15:00 น. /

ดาวน์โหลด

ขก 0019/18392 ลว 26 มิ.ย.2560 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม และ OTOP ตามโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัด สู่การเป็นศูนย์กลางออกแบบผลิตภัณฑ์จากไหมในภูมิภาค ภายใต้ชื่องาน “ไหมแห่งสยาม by ร้อยแก่นสารสินธุ์”

26 มิถุนายน 2560 /

10:59 น. /

ดาวน์โหลด