ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และ OTOP ในพื้นที่ต่างจังหวัดตามโครงการยกระดับผ้าไหมผลิตภัณฑ์จากไหม และ OTOP สู่สากล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

07 กุมภาพันธ์ 2561 /

20:46 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP โครงการยกระดับไหมกลุ่มจังหวัด สู่สากล(93.14.18.00) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

30 มิถุนายน 2560 /

15:00 น. /

ดาวน์โหลด