คำสั่งโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมจ้างเหมาพัฒนาออกแบบและจัดทำรูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของฝากของที่ระลึก

24 ตุลาคม 2561 /

17:45 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน)

26 กันยายน 2561 /

17:11 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ ราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถ(ข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน)

24 กันยายน 2561 /

14:56 น. /

ดาวน์โหลด