พช.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดประชุมสัมมนาวิชาการ การค้า การลงทุน กลุ่มประเทศ GMS/นานาชาติ

วันนี้ 26 ก.ย.2560  ณ  โรงแรมพูลแมน   ราชาออร์คิด  จ.ขอนแก่น  นายธีระเชษฐ  สอนปะละ  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการประชุม  และร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการค้า  การลงทุน  ภายใต้ความเป็นกลุ่มประเทศ GMS/นานาชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เรื่อง  “การส่งเสริมโอกาสทางการค้า  และการลงทุนผ่านนวัตกรรม  และการจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน ในอนุภาคลุ่มน้ำโขง(GMS)”โดยนายพงษ์ศักดิ์   ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น     เป็นประธาน  การประชุมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกันทางการค้า  การลงทุนกับประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขงและเพื่อยกระดับศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ประกอบการ จำนวน 5ประเทศ คือ สปป.ลาว จีน  เมียนมาร์ เวียดนาม และกัมพูชา เข้าร่วมประชุม จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)