พจ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 07.00 -09.00 น. ณ  โรงแรมอวานี  ขอนแก่น  นายธีระเชษฐ  สอนปะละ  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น   ร่วมงานกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 9/2560 ซึ่งมีนายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์      ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธาน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้ พบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน โดยมีการรวมกลุ่มหน่วยงานเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ สลับกันไป จัดกิจกรรมทุกสัปดาห์ที่ 2  และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน

เมธาสิทธิ์-ถ่ายภาพ/ปุญญาดา-รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)