พช.ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้านการบริหารจัดการกองทุน

วันนี้ 27 ก.ย.2560   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น  จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่อาสาสมัคร/คณะทำงานขับเคลื่อนทุกระดับ  โดยได้รับเกียรติจากนายปิยิน  ตลับนาค  ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยนายธีระเซษฐ  สอนปะละ  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน               ถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ  มีความรู้  ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมครั้งนี้ จำนวน 50 คน  ประกอบด้วย อาสาสมัคร  คณะทำงานขับเคลื่อนฯ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสตรี  การอบรมครั้งนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 27-28  ก.ย.2560 ณ ห้องกรีน A  โรงแรมโฆษะ  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

 

เมธาสิทธิ์,ธีรานุช-ถ่ายภาพ/ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)