พช.ขอนแก่น ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ 1 ต.ค 2560 เวลา 08.30 น.

🔶นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ น.ส.นวลละออ จุลพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาและทรงคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวง

🔶โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)