พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

วันนี้  3 ต.ค.2560  เวลา 14.00 น .  ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  จังหวัดขอนแก่นจัดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยมีนายสมศักดิ์        จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อ เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์   แจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง  การรวบรวมดอกไม้จันทน์จากทุกภาคส่วน  การปลูกดอกดาวเรือง รายผลการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระบรมศพ ตลอดจนวางแผนการปฏิบัติงาน ในการนี้นายธีระเชษฐ  สอนปะละ  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น     พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)