พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและ แนวทางปฏิบัติราชการ จาก ผวจ.ขอนแก่น

วันนี้  5  ต.ค.2560  เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์    จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2561  แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้             นายธีระเชษฐ  สอนปะละ  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์  และนว.พช. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องประชุมแก่นเมือง        ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)