พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2560 ผ่านระบบ Conference

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม สนง.พช.ขอนแก่น

นายธีระเชษฐ  สอนปะละ  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยหัวหน้า     กลุ่มงาน/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2560 ผ่านระบบ Conference  โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)