🔻พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสืบสานงานพระมารดาแห่งไหมไทย “สืบสานงานหม่อนไหมสายใยแห่งแผ่นดิน”🔺

🔻พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสืบสานงานพระมารดาแห่งไหมไทย “สืบสานงานหม่อนไหมสายใยแห่งแผ่นดิน”🔺

🔹 12 ส.ค.2561 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสืบสานงานพระมารดาแห่งไหมไทย “สืบสานงานหม่อนไหม สายใยแห่งแผ่นดิน” ในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นิทรรศการด้านหม่อนไหม สาธิตและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม การแจกจ่ายพันธุ์หม่อนไหมรัยประทานผล

🔹โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด จัดโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ขอนแก่น ณ หอประชุมประภากร คอนเวนชั่น ฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

📷เมธาสิทธิ์/ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)