🔻 พช.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2561🔺

🔻 พช.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2561🔺

◾24 ส.ค.2561 จ.ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2561 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุม

◾ในการนี้นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ พร้อมคณะกรรมการ คสป. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)