พช.ขอนแก่น ร่วมงาน”ฮักแพงแบ่งปัน สานสายใยพี่น้อง พช. เขตตรวจราชการที่ 10,11,12″

🔻พช.ขอนแก่น ร่วมงาน”ฮักแพงแบ่งปัน สานสายใยพี่น้อง พช. เขตตรวจราชการที่ 10,11,12″🔺

□ 30 ส.ค.2561 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ ร่วมงาน”ฮักแพงแบ่งปัน สายสายใยพี่น้อง พช.เขตตตรวจราชการที่ 10,11,12″

□ โดยนายสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธาน ซึ่งงานนี้เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน พช.ในเขตตรวจฯ และการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ บรรยากาศในงานเป็นความอบอุ่น และสนุกสนาน

□ ณ โรงแรมอาร์โฟโต้ อ.เมือง จ.นครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)