พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2561(วันที่ 1)

🔻พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2561🔺

□ 30 ส.ค.2561 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2561 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1,2 และตอนกลาง

□โดยภาคบ่าย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Look Forward:การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ความยั่งยืน

□ นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ.นครพนม บรรยายพิเศษให้การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนจ.นครพนม

□ การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ส.ค.2561 ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)