พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมงาน “นวัตกรรมผ้าทออีสาน- ล้านนาร่วมสมัย”

พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมงาน “นวัตกรรมผ้าทออีสาน- ล้านนาร่วมสมัย”

10 ก.ย.2561 นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผวจ.ขอนแก่น มอบหมายให้นายธีระเชษฐ  สอนปะละ  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมงาน“นวัตกรรมผ้าทออีสาน ล้านนาร่วมสมัย”   ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม  ประจำปี  พ.ศ.2561

จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระหว่างวันที่  10-11  กันยายน 2561 ณ ลาน EDEN HALL  ชั้น 1  Central World  กทม.

(Visited 1 times, 1 visits today)