การดำเนินงานประชารัฐรักสามัคคี(SE)

การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2565

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2564

กลไกขับเคลื่อน คสป.จังหวัดขอนแก่น  ปี 2564

 

 

 

กิจกรรมประชารัฐ

พช.ขอนแก่นเดินหน้า  สานพลังประชารัฐ

(Visited 1 times, 1 visits today)