ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น

VDO ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบระดับประเทศ

1.บ้านหัวฝาย อำเภอชนบท

2.บ้านเซินเหนือ  อำเภอภูผาม่าน

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)