รายงานการประชุม

รายงานการประชุมพัฒนาการอำเภอ,หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  และนักวิชาการ

รายงานการประชุมเดือนมกราคม  ครั้งที่ 1/2560

รายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์  ครั้งที่ 2/2560

รายงานการประชุมเดือนมีนาคม  ครั้งที่ 3/2560

รายงานการประชุมเดือนเมษายน  ครั้งที่ 4/2560

รายงานการประชุมเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2560

รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ครั้งที่ 11/2560

 

(Visited 1 times, 1 visits today)