สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศตำบล ด้วยโปรแกรม Community Radar Diagram ( CIA)

แผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) สารสนเทศตำบลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลหนองแปน

เอกสารถอดบทเรียนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด ปี 2562

วิดีทัศน์ สรุปการขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประจำปี 2562

ตำบลหนองแปน  อำเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

 

(Visited 1 times, 1 visits today)