หมู่บ้านสารสนเทศเพื่่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561 (บ้านหนองบัวลอง ม.8 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น  

 

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ปี 2560

ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555-2559

 

 

 ♦ ♦ ♦ กิจกรรมหมู่บ้านสารสนเทศ ♦ ♦ ♦

กิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศระดับจังหวัด(โซน3)       กิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศระดับจังหวัด(โซน4)

กิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศระดับจังหวัด(โซน1)       กิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศระดับจังหวัด(โซน2)

พช.ขอนแก่น เดินหน้าขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศบ้านหัวฝาย

หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านหัวฝาย ต. ปอแดง อ.ชนบท

(Visited 1 times, 1 visits today)