แผนที่ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

<iframe src=”https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1ioyHyKNfPoh-stZA_-a49-f5D4O2t-7o” width=”640″ height=”480″></iframe>

(Visited 1 times, 1 visits today)