โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

 

2 ธันวาคม 2562 จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีลงนาม MOU ประสานความร่วมมือ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

 E-Book  การร่วมสวมใส่ผ้าไทย จังหวัดขอนแก่น คลิ๊ก!!

ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)