พช.ขอนแก่น ร่วมติดตามการลงพื้นที่กับ จนท.สำนักงาน ป.ย.ป.ในการ ลดความเหลื่อมล้ำ(แก้จน)ทั่วประเทศ” ณ พื้นที่ อำเภอน้ำพอง และอำเภอเขาสวนกวาง

🔺️พช.ขอนแก่น ร่วมติดตามการลงพื้นที่กับ จนท.สำนักงาน ป.ย.ป.ในการ ลดความเหลื่อมล้ำ(แก้จน)ทั่วประเทศ” ณ พื้นที่ อำเภอน้ำพอง และอำเภอเขาสวนกวาง🔻

21 ส.ค.2562 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยน.ส.อัญชนิดา กมลเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมติดตามการลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป) เพื่อปรึกษาหารือเรื่อง “ลดความเหลื่อมล้ำ(แก้จน) ทั่วประเทศ” ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ อำเภอน้ำพอง และอำเภอเขาสวนกวาง

โดยช่วงเช้า ลงพื้นที่เยี่ยมและสอบถามปัญหาความต้องการของสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง โดยพัฒนาการอำเภอน้ำพอง มอบหมายให้ จนท.พช. ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการ”คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”ในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง โดยมีนายอำเภอเขาสวนกวาง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง

(ข่าว) ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)