💢 พจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร OTOP กับธุรกิจในยุคดิจิทัล และหลักสูตรการเงิน การคลัง💢

💢 พจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร OTOP กับธุรกิจในยุคดิจิทัล และหลักสูตรการเงิน การคลัง💢

📌25 พ.ย.2562 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร OTOP กับธุรกิจในยุคดิจิทัล และหลักสูตรการเงิน การคลัง

📌โดยมีนางปาริฉัตร ตันติปาลี รกท.ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กล่าวรายงาน

📌กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมฯ คือ พัฒนาการอำเภอ โดยกำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ย.2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

📸เมธาสิทธิ์ -ถ่ายภาพ
(ข่าว)ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)