💢พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) รุ่นที่ 8 💢

💢พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) รุ่นที่ 8 💢

🌟25 พ.ย.2562 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย.2562 ณ บ้านเหล่าเหนือ ม.4 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

🌟โครงการนี้ จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D ให้มีความรู้ด้านการตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมีคุณภาพและศักยภาพ โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย เข้าร่วมโครงการ รวม 30 คน
……………………..
(กล้อง)มณฑาทิพย์ -ถ่ายภาพ
(ข่าว)ปุญญาดา -รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)